VYPREDANÉ - Účtovná závierka a zdaňovanie príjmov neziskových účtovných jednotiek

VYPREDANÉ - PRIPRAVUJEME VYDANIE AKTUALIZOVANEJ PRÍRUČKY

Ponúkame Vám kvalitnú príručku k účtovnej závierke a zdaňovaniu príjmov neziskových účtovných jednotiek. V tejto publikácií sme sa zamerali na účtovnú uzávierku, účtovnú závierku a zdaňovanie príjmov neziskových účtovných jednotiek. Cieľom tejto publikácie je priniesť ucelené informácie o legislatívnych predpisoch týkajúcich sa verejno-prospešnej činnosti neziskových účtovných jednotiek, o účtovných predpisoch, daňových povinnostiach, ako aj viaczdrojovom financovaní aktivít s dopadom na účtovnú závierku, daňové priznanie a jej zverejnenie spolu s výročnou správou v registri účtovných závierok niektorých vybraných účtovných jednotkách k právnemu stavu k 1.1.2016.

Využite našu jedinečnú ponuku a objednajte si kvalitnú príručku, ktorá Vám pomôže s účtovnou závierkou.

Publikáciu Účtovná závierka a zdaňovanie príjmov neziskových účtovných jednotiek tvoria tieto časti:
1 Novely právnych noriem v účtovníctve v roku 2015
2 Novela postupov účtovania
3 Účtovná uzávierka
3.1 Výpočet výsledku hospodárenia a zaúčtovanie dane z príjmov
4    Účtovná závierka
5    Zdaňovanie príjmov v organizáciách nezriadených za účelom podnikania
5.1 Čo nie je predmetom dane právnických osôb?
5.2 Čo je predmetom dane organizácií nezriadených za účelom podnikania?
5.3 Kedy podáva NUJ daňové priznanie, Kedy nepodáva NUJ daňové priznanie?
5.4 Daňová licencia
5.5 Daňové zmeny od 1.1.2015
5.6 Zmeny platné k 1.1.2016 v súvislosti s prijatým Zákonom o športe
6    Príklad – Daňové priznanie v neziskovej účtovnej jednotke
6.1 Analýza výsledku hospodárenia
7    Účtovná dokumentácia k účtovnej závierke

Dajte vedieť aj svojim známym:

facebook Twitter

Cena bez DPH:
10,91 €
Cena s DPH:

12,00 €