Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek v príkladoch 2.vydanie - e-shop sluzbymvo.sk

Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek v príkladoch 2.vydanie

Chcete sa stať profesionálnym účtovníkom účtujúcim v neziskovej účtovnej jednotke?

100 percentný návod Vám nedá nikto, ale táto publikácia vám určite pomôže na ceste k cieľu.

Aktualizované vydanie publikácie

Prvé vydanie publikácie - Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek v príkladoch sa tešilo veľkému záujmu účtovníkov a ekonómov na celom Slovensku a dodnes pomáha vyše 500 účtovníkom z neziskového sektora. Nakoľko nám zostalo už len niekoľko výtlačkov prvého vydania publikácie, naša líderka Marcela Dobešová spoločne s Jankou Vrškovou rozšírila 2. vydanie obľúbenej publikácie o 24 strán, upravili všetky zmeny a doplnili viacero užitočných príkladov z praxe.

V ČOM SA ZDOKONALÍTE?

 • Odhalíte postupy a triky ktoré vám ušetria stovky hodín hľadania na webe,
 • Naučíte sa pospájať poznatky zo všetkých oblastí ekonomiky neziskových organizácií,
 • Pripravíte sa v predstihu na každú kontrolu,
 • Zbavíte sa strachu z blížiacej sa účtovnej závierky,
 • Dokážete vysvetliť nadriadeným svoje postupy tak, aby ich jednoducho prijali.


ČO ZÍSKATE?

 • jedinečnú príručku účtovníctva neziskovej účtovnej jednotky, pomocou ktorej sa Vám podarí zaúčtovať aj ten najzložitejší účtovný prípad,
 • 408 432 strán ucelených informácií a príkladov z každodennej praxe,
 • 21 24 ucelených príkladov z oblasti účtovania dlhodobého majetku aj pri viaczdrojovom financovaní,
 • 12 13 praktických príkladov účtovania zásob neziskovej účtovnej jednotky,
 • 14 16 príkladov účtovania na finančných účtoch v prostredí mimovládnej organizácie,
 • 32 34 príkladov účtovania zúčtovacích vzťahov v projektovom účtovníctve,
 • 10 11 príkladov účtovania imania a fondov s vysvetlením,
 • Praktické príklady účtovania príspevkov, grantov, darov,
 • Zákon o účtovníctve s komentármi,
 • Aktuálne postupy účtovania pre neziskovú účtovnú jednotku.


JE TO PRE MŇA?

 • Príručka je vhodná pre začínajúcich účtovníkov
 • Vhodná aj pre pokročilých účtovníkov,
 • Pre účtovníkov prechádzajúcich z účtovania podnikateľských subjektov na účtovanie neziskových účtovných jednotiek
 • Pre ekonómov, ktorý si chcú ujasniť svoje postupy
 • Pre riadiacich pracovníkov hľadajúcich oporu pri každodennom rozhodovaní


Máte akékoľvek otázky?

Ak vás zaujíma čokoľvek ohľadom publikácie Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek v príkladoch, tak neváhajte a kontaktujte našu zákaznícku podporu pre e-shop.

Napíšte email na albertova@sluzbymvo.sk alebo zavolajte na telefónne číslo +421 903 510 929.

Dovoláte sa milej kolegynke Katke Albertovej, ktorá ako jedna z viacerých sa u nás stará o spokojnosť našich klientov.

Poďte do toho s nami, urobte prvý krok na ceste k profesionalite a kliknite na tlačidlo Pridať do košíka.

Cena bez DPH:
27,00 €
Cena s DPH:

29,70 €