Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek v príkladoch

Ponúkame Vám jedinečnú príručku účtovníctva neziskovej účtovnej jednotky, pomocou ktorej sa Vám podarí zaúčtovať aj ten najzložitejší účtovný prípad. Publikáciu Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek V PRÍKLADOCH tvorí:

  • 408 strán ucelených informácií a príkladov z každodennej praxe, rozdelených do viacerých častí:
    • príručka účtovania v sústave podvojného účtovníctva majetku, záväzkov, vlastného imania, výnosov, nákladov, príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia, ktoré sú predmetom účtovníctva,
    • praktické príklady účtovných prípadov (súvzťažností) neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva podľa platných postupov účtovania k právnemu stavu k 1.1.2018,
    • plné znenie Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom kjednotlivým paragrafom, ktoré sa vzťahujú na neziskové účtovné jednotky,
    • Opatrenie MF SR a účtová osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v aktuálnom znení k 1.1.2018.
  • Vhodná pre začínajúcich aj pokročilých účtovníkov a ekonómov a riadiacich pracovníkov

Dajte vedieť aj svojim známym:

facebook Twitter

Cena bez DPH:
27,00 €
Cena s DPH:

29,70 €