Peňažný denník pre farnosti - e-shop sluzbymvo.sk

Peňažný denník pre farnosti

V peňažnom denníku si budete môcť chronologicky zapisovať pohyby peňažných prostriedkov v banke a v hotovosti.

Účtujú sa v ňom: 

  1. príjmy a výdavky v hotovosti
  2. príjmy a výdavky peňažných prostriedkov na účte v banke
  3. príjmy a výdavky v rámci nepeňažných účtovných prípadov (kurzové rozdiely, účtovné odpisy dlhodobého majetku, účtovanie dobrovoľníckej práce, uzávierkové účtovné prípady),
  4. priebežné položky – prevody medzi bankami a hotovosťou.

Peňažný denník zároveň obsahuje aj členenie z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”).

Toto členenie sa zobrazuje ako 

  1. prehľad o príjmoch a výdavkoch z nezdaňovanej činnosti
  2. prehľad o príjmoch a výdavkoch zo zdaňovanej činnosti 
  3. prehľad o použití podielu zaplatenej dane z príjmov.


Máte akékoľvek otázky?

Ak vás zaujíma čokoľvek ohľadom Peňažného denníka pre farnosti, tak neváhajte a kontaktujte našu zákaznícku podporu pre e-shop.

Napíšte email na albertova@sluzbymvo.sk alebo zavolajte na telefónne číslo +421 903 510 929.

Dovoláte sa milej kolegynke Katke Albertovej, ktorá ako jedna z viacerých sa u nás stará o spokojnosť našich klientov.

Poďte do toho s nami, kliknite na tlačidlo Pridať do košíka.


Cena bez DPH:
7,27 €
Cena s DPH:

8,00 €